วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การประดิษฐ์กล่องใส่ของ            นำของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ช่วยลดขยะ และที่สำคัญทำเสร็จแล้วยังนำมาใช้ได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น